About

voor bouwmanagement, directievoering en kwaliteitsmanagement

BOUWMANAGEMENT


Het bouwproces is een complex traject. Er zijn een aantal duidelijke wensen en een bepaald budget. Adviseurs dienen te worden geselecteerd en gecontracteerd. De bouwplannen horen te voldoen aan de wettelijke regelgeving, waaronder de brandveiligheidseisen. Een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd en een waterdicht bestek dient te worden gemaakt. WORK THAT! bouwadvies zorgt voor grip op het bouwproces en de financiƫle risico's tot een minimum te beperken. De projectmanager leidt voor u het gehele project vanaf de initiatieffase tot de oplevering, inclusief de nazorg.

DIRECTIEVOERING en TOEZICHT


De bouw gaat van start. De bouwkundige aannemer en installateurs zijn gecontracteerd. Bouwvergaderingen dienen te worden georganiseerd en geleid. Er dient met de aannemer te worden onderhandeld over het meer- en minderwerk. De kwaliteit van het werk moet zorgvuldig worden gecontroleerd. WORK THAT! bouwadvies kan u hierbij van dienst zijn. Tijdens de uitvoering van de bouw wordt u vertegenwoordigd door een directievoerder die de bouw leidt en/of een toezichthouder die de kwaliteit van het werk controleert.KWALITEITSMANAGEMENT 


Uw bedrijf maakt een ontwikkeling door. Interne processen dienen te worden geoptimaliseerd. In overleg met directie en medewerkers wordt uw organisatie in kaart gebracht en een passend kwaliteitssysteem bepaald. Taken en verantwoordelijkheden moeten worden (her)gedefinieerd. Procedures dienen te worden gewijzigd waarna kan worden overgegaan tot implementatie. WORK THAT! bouwadvies draagt bij aan de verbetering van uw bedrijfsresultaten door het inzetten van een kwaliteitsmanager.

WORK THAT! Bouwadvies       Impostmeester 5      1566 HZ        Assendelft        0683989034       info@workthat.nl